฿0.00

(12,137 view)
Nitrous Oxide
แก๊สไนตรัสออกไซด์ (N2O) หรือที่รู้จักกันในชื่อ แก๊สหัวเราะ เป็นแก๊สที่อุณหภูมิห้อง ไม่มีสี ไม่เป็นพิษ และเป็นแก๊สไม่ติดไฟ หากทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนจะมีกลิ่นหอมและมีรสหวานเล็กน้อย

Powered by Froala Editor

รหัสสินค้า: หมวดหมู่:
ค่าคงที่ทางกายภาพ (Physical Constants) 
มวลโมเลกุล44.0128
ความหนาแน่นของแก๊สที่อุณหภูมิ 15 C1.9781 kg/m3
จุดเดือด-88.48 C
ปริมาตรจำเพาะที่ 21 C (15 psi)0.534 m3/kg
คุณสมบัติทั่วไป
     แก๊สไนตรัสออกไซด์ (N2O) หรือที่รู้จักกันในชื่อ แก๊สหัวเราะ เป็นแก๊สที่อุณหภูมิห้อง ไม่มีสี ไม่เป็นพิษ และเป็นแก๊สไม่ติดไฟ หากทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนจะมีกลิ่นหอมและมีรสหวานเล็กน้อย 
การนำไปใช้งานและประโยชน์
     แก๊สไนตรัสออกไซด์ มีการนำไปใช้ในการผ่าตัดและทางทันตกรรมเพื่อให้เกิดอาการชาและเพื่อการระงับความปวด โดยเมื่อสูดดมแล้วจะให้ความรู้สึกเคลิ้ม เป็นคุณสมบัติที่ทำให้มีการใช้ในเชิงนันทนาการโดยการใช้เป็นยาดม โดยในอุตสาหกรรมจะใช้เป็นแก๊สในการตรวจสอบรอยรั่วของระบบแช่แข็ง และยังมีการนำไปใช้ในการแข่งรถยนต์โดยให้เป็นตัวเติมออกซิเจนเพื่อเพิ่มกำลังให้เครื่องยนต์อีกด้วย ส่วนในอุตสาหกรรมอาหาร มีการนำแก๊สไนตรัสออกไซด์ไปเพิ่มปริมาณและรสชาติให้กับอาหาร เช่น ครีมเทียม ในกระบวนการผลิต
ข้อควรระวังในการใช้งาน
  ปฏิบัติตามคำแนะนำใน “ความปลอดภัยในการใช้แก๊สความดันสูง”
ไม่ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่มีน้ำมัน หรือ จารบี
  ไม่เก็บแก๊สไนตรัสออกไซด์ไว้ใกล้แหล่งกำเนิดไฟ และไม่ให้ท่อสัมผัสวงจรไฟฟ้า

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Our Best Products

Featured products

×

Get In Touch


Contact Info

Phone number

02-720-0365

086-668-7667

Email address

sales@gassolution.co.th

0866687667 Gas solution แก๊ส โซลูชั่น