ภาชนะบรรจุแก๊ส

ถังบรรจุแก๊สแรงดันสูง(ท่อแก๊ส) มีทั้งแบบถังเดี่ยวและแบบ pack สำหรับแก๊สในสถานะแก๊ส
PLC, Micro Bulk และ Bulk สำหรับแก๊สในสถานะของเหลว

×

Get In Touch


Contact Info

Phone number

02-720-0365

086-668-7667

Email address

sales@gassolution.co.th

0866687667 Gas solution แก๊ส โซลูชั่น