฿0.00

(12,503 view)

แก๊สอะเซทิลีน (Acetylene) สูตรเคมี C2H2

อะเซทิลีน เป็นแก๊สไม่มีสี ไว้ไฟมาก ประกอบด้วยอะตอมของไฮโดรเจนและคาร์บอน (C2H2) ใช้ในงานเชื่อมหรือตัดโลหะ โดยผสมกับออกซิเจนในปริมาณที่เหมาะสม จะให้ความร้อนถึง 3000°C (5400 °F) นิยมใช้ในงานเชื่อมตัดเหล็ก และงานที่เกี่ยวกับให้ความร้อนสูง และปิโตรเคมี

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

รหัสสินค้า: หมวดหมู่:
ค่าคงที่ทางกายภาพ (Physical Constants) 
มวลโมเลกุล26.038
จุดเดือดอยู่ที่ความดัน170 Kpa -75 องศา
ความหนาแน่นของแก๊สที่ความดัน101.325 Kpc 0°C 1.1747 Kg/m3
ความหนาแน่นของแก๊สเมื่อเทียบกับอากาศที่101.325 Kpa 0°C 0.908
ความสามารถในการติดไฟของแก๊สในอากาศ2.4-84% (โดยปริมาตร)
อุณหภูมิที่สามารถติดไฟได้ด้วยตัวเอง406-440 องศา
คุณสมบัติทั่วไป
     อะเซทิลีน เป็นแก๊สไม่มีสี ไว้ไฟมาก ประกอบด้วยอะตอมของไฮโดรเจนและคาร์บอน (C2 H2) ใช้ในงานเชื่อมหรือตัดโลหะ โดยผสมกับออกซิเจนในปริมาณที่เหมาะสม จะให้ความร้อนถึง 3000°C (5400 °F) ละลายอยู่ในตัวทำละลายอะซีโตนภายในท่อบรรจุแก๊สที่มีวัสดุที่เป็นรูพรุนในอัตราส่วนอะซีโตน 1 ส่วน ต่ออะเซทิลีน 300 ส่วน โดยปริมาตรภายใต้ความดัน 175 PSI / ไม่มีสี / มีกลิ่นเหม็นคล้ายกระเทียม / ความเป็นพิษ ไม่มีผลรุนแรงต่อร่างกาย เพียงแค่ทำให้เกิดอาการมึนงง วิงเวียนเท่านั้น
การนำไปใช้งานและประโยชน์
     ใช้ในงานเชื่อมตัดเหล็ก และงานที่เกี่ยวกับให้ความร้อนสูง และปิโตรเคมี
ข้อควรระวังในการใช้งาน
     ท่ออะเซทิลีนที่มีคุณภาพ จะต้องมีวาล์วนิรภัยเพื่อป้องกันการระเบิดของท่อ โดยวาล์วนี้ทำจากวัสดุที่สามารถหลอมละลายได้ที่อุณหภูมิไม่สูงมาก (ปกติประมาณ 97 – 105 °C) เมื่อเกิดความร้อนขึ้นภายในท่อ ไม่ว่าจากการใช้งาน หรือการเคลื่อนย้าย วาล์วจะละลายเพื่อให้แก๊สระบายออกมา ช่วยลดความดันภายในท่อจะระเบิด
ท่ออะเซทิลีนของ linde ทุกท่อ จะมีวาล์วนิรภัยทำจากทองเหลืองติดตั้งอยู่ นอกจากนั้นยังมีแหวนใส่บริเวณคอท่อ เพื่อเป็นเครื่องหมายมาตรฐานแสดงว่าท่อนั้นได้ผ่านการตรวจสอบแล้ว ทั้งในด้านคุณภาพ และความปลอดภัย

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

กรรมวิธีการผลิตแก๊สอะเซทิลีน ในปัจจุบันมี 2 วิธีคือ

Acetylene1

1. การผลิตโดยอาศัยปฏิกิริยาทางเคมีระหว่าง นํ้า และ แคลเซียมคาร์ไบด์ เป็นกรรมวิธีการผลิตแบบ ดั้งเดิม แก๊สที่ได้จะมีความบริสุทธิ์ค่อนข้างตํ่า (ประมาณ 85 – 98 % ตามคุณภาพของ แคลเซียมคาร์ไบด์) และมีกากของแคลเซียมคาร์ไบด์ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมเนื่องจากเป็นวัตถุที่มีฤทธิ์เป็นด่างสูง

2. การผลิตโดยอาศัยผลผลิตที่ได้จากกระบวนการแตกตัวทางเคมี จากโรงงานปิโตรเคมีซึ่งเป็นวิธีที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน แก๊สอะเซทิลีนที่ได้จากกระบวนการผลิตนี้ จะมีความบริสุทธิ์สูงกว่ากระบวนการผลิตแบบเดิม ทำให้เปลวไฟมีอุณหภูมิสูงกว่า ตัดหรือเชื่อมได้เร็วกว่า และใช้ออกซิเจนน้อยกว่า ทำให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นและต้นทุนโดยรวมตํ่าลง


     ท่ออะเซทิลีน คุณภาพและความปลอดภัย

     ท่ออะเซทิลีน (ACETYLENE CYLINDER) เป็นท่อชนิดพิเศษที่มีไส้เป็นรูพรุน (POROUS MASS) บรรจุอยู่ภายใน การบรรจุแก๊สอะเซทิลีน ลงในท่อที่ไม่มีไส้จะมีความเสี่ยงสูงมากเนื่องจากแก๊สอะเซทิลีนที่ลอยอยู่อย่างอิสระภายใต้ความดันสูง จะทำปฏิกริยาทางเคมีก่อให้เกิดความร้อนขึ้นภายในท่อ และอาจติดไฟได้

     ดังนั้นกรรมวิธีการบรรจุแก๊ส จะต้องให้แก๊สอะเซทิลีนละลาย (Dissolve) อยู่ใจของเหลวชนิดหนึ่ง ที่เรียกว่า “อะซิโตน” ซึ่งถูกเติมเข้าไปในท่อก่อนมีการบรรจุแก๊สอะเซทิลีน อะซิโตนจะซึมไปตามรูพรุนเล็ก ๆ ของไส้ทั่วทั้งท่อ ทำให้ท่อนั้นสามารถบรรจุแก๊สอะเซทิลีนได้มากขึ้น และมีความปลอดภัยสูงขึ้น


ไส้ถ่าน (CHARCOAL)

     เป็นการนำถ่านมาบดเป็นชิ้นเล็ก ๆ และใส่เข้าไปในท่อ ไส้ชนิดนี้มักมีปัญหาในเรื่องของการดูดซึมอะซิโตน ทำให้สามารถบรรจุแก๊สได้น้อยกว่าแบบแรก และมักมีการทรุดตัวเร็วกว่าปกติ ทำให้เกิดช่องว่างขึ้นภายในท่อซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายเนื่องจากบริเวณดังกล่าวจะไม่มีอะซิโตน ดังนั้นแก๊สอะเซทิลีนจึงลอยอยู่อย่างอิสระ


วาล์วนิรภัย (FUSIBLE PLUG)

ท่ออะเซทิลีนที่มีคุณภาพ จะต้องมีวาล์วนิรภัยเพื่อป้องกันการระเบิดของท่อ โดยวาล์วนี้ทำจากวัสดุที่สามารถหลอมละลายได้ที่อุณหภูมิไม่สูงมาก (ปกติประมาณ 97 – 105 °C) เมื่อเกิดความร้อนขึ้นภายในท่อ ไม่ว่าจากการใช้งาน หรือการเคลื่อนย้าย วาล์วจะละลายเพื่อให้แก๊สระบายออกมา ช่วยลดความดันภายในท่อจะระเบิด

**ท่ออะเซทิลีนของ Air Liquide ทุกท่อ จะมีวาล์วนิรภัยทำจากทองเหลืองติดตั้งอยู่ นอกจากนั้นยังมีแหวนใส่บริเวณคอท่อ เพื่อเป็นเครื่องหมายมาตรฐานแสดงว่าท่อนั้นได้ผ่านการตรวจสอบแล้ว ทั้งในด้านคุณภาพ และความปลอดภัย**

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Our Best Products

Featured products

×

Get In Touch


Contact Info

Phone number

02-720-0365

086-668-7667

Email address

sales@gassolution.co.th

0866687667 Gas solution แก๊ส โซลูชั่น