฿0.00

(2,316 view)

ถัง PLC (Portable Liquid Contaniner) เป็นภาชนะบรรจุแก๊สเหลว ซึ่งการใช้งานแก๊สเหลวนี้ สามารถครอบคลุมความต้องการของลูกค้าที่ระดับการใช้งานปานกลาง ด้วยการใช้แก๊สเหลวที่ถังบรรจุในรูปแบบ PLC นี้สามารถช่วยให้ท่าน ใช้งานแก๊สได้อย่างสะดวกมากขึ้น มีปลอดภัยมากกว่าแก๊สแรงดันสูงที่บรรจุใน Cylinder หรือ Pack และแก๊สเหลวยังมีคุณภาพความบริสุทธิ์ที่ดีกว่าในราคาต้นทุนที่ถูกลง


รายละเอียด/คุณลักษณะ

เป็นถังบรรจุแก๊สเหลว ขนาดตั้งแต่ 195 ลิตร ถึง 450 ลิตร สำหรับ PLC บรรจุแก๊สเหลวได้ หลายชนิด ได้แก่ ออกซิเจนเหลว อาร์กอนเหลว ไนโตรเจนเหลว คาร์บอนไดออกไซด์เหลว และ ก๊าซธรรมชาติเหลว LNG ใช้ทดแทน แก๊สบรรจุท่อได้


การใช้งาน PLC

- ใช้แทนแก๊สท่อ ที่มีปริมาณการใช้ ตั้งแต่ 50-150 ต่อเดือน

- ใช้งานสะดวกปลอดภัย

- พื้นที่ใช้งานน้อยกว่า

- มีความบริสุทธิ์สูงกว่าได้งานคุณภาพดีกว่า

- ต้องการลดต้นทุนแก๊สได้มาก


PLC

1. ใช้เติมแก๊สเหลวได้ หลายชนิด เช่น Oxygen, Nitrogen, Argon, Carbon Dioxide (CO2) และ LNG

2. ใช้งานได้ทั้งในรูปแบบของ แก๊ส และแก๊สเหลว

3. เคลื่อนย้ายสะดวกด้วยล้อเลื่อน หรือ รถ Folk lift

4. ใช้งานได้หลากหลาย Application

     - อาร์กอน ในงานเชื่อม / งานประกอบ / งานวิจัย

     - ไนโตรเจน งาน Laser cutting ที่ต้องการแรงดัน และควาบริสุทธิ์สูง / งานวิจัย

     - ออกซิเจน งาน Laser Cutting / งานโรงพยาบาล Medical / เกษตรประมง / บำบัดน้ำเสีย 

     - LNG งานที่ต้องการพลังงานความร้อน จาก LNG

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

รหัสสินค้า: N/A หมวดหมู่:
×

Get In Touch


Contact Info

Phone number

02-720-0365

086-668-7667

Email address

sales@gassolution.co.th

0866687667 Gas solution แก๊ส โซลูชั่น